byggnorrbotniabanan.nu

Ditt val. Rösta rätt!

byggnorrbotniabanan.nu

I riksdagsvalet den 9 september kan du bidra till att den 27 mil långa luckan i järnvägsnätet längs Norrlandskusten äntligen täpps till.

Rösta för Norrbotniabanan.

På den här sajten kommer vi att, fram till valdagen den 9 september 2018, presentera var våra partier står i frågan om Norrbotniabanan. Här kan du också läsa om hur de politiska turerna kring Norrbotniabanan har sett ut historiskt. Vi samlar alltså allt på ett ställe.

Allt för dig med hjärta för Norrbotniabanan.

Följ oss gärna på Facebook eller via RSS
så missar du inte några uppdateringar.
Läs mer på norrbotniabanan.se

2018

Regeringen ger klartecken för Norrbotniabanan

Regeringen fattar ett slutgiltigt beslut om den nationella transportplanen för de kommande tio åren. Det innebär att den första etappen av Norrbotniabanan mellan Umeå och Skellefteå byggs i ett svep.
2018

Ansökan till EU om förlängning av ScanMed

Regeringen begär att EU-kommissionen ska förlänga en av de nio stomnätskorridorer i EU, The Scandinavian-Mediterranean Corridor. Detta kan innebära miljardstöd för utbyggnaden av den Botniska korridoren, inklusive Norrbotniabanan.
2017

Norrbotniabanan med i Trafikverkets förslag till ny nationell transportplan!

Förslaget innehåller; Järnvägsplaner för hela sträckan Umeå–Skellefteå. Byggstart 2018 mellan Umeå–Dåva, banans 12 första kilometer. Byggstart Dåva–Skellefteå 2024. Byggstart för sträckan Umeå–Skellefteå som en delsträcka av Norrbotniabanan upp till Luleå.
2015 Tredje EU-ansökan

Positivt besked av regeringen. Ansökan om EU-medel till Norrbotniabanan beviljad.

Norrbotniabanan AB söker, tillsammans med Trafikverket, regeringens stöd för att kunna söka EU-medel och får ett positivt besked. Ansökan beviljas sedan även av EU.
2014 Andra EU-ansökan

Negativt besked av regeringen.

Norrbotniabanan AB söker återigen regeringens stöd under våren för att kunna söka EU-medel men får ett negativt besked.
2013

Europeiska stomnätet för järnväg

Botniska korridoren, inklusive Norrbotniabanan, lyfts in i det europeiska stomnätet för järnväg. Blir även berättigad att söka finansiering med upp till 50 % för planering och upp till 30 % för bygget av Norrbotniabanan.
2013 Första EU-ansökan

Negativt besked av regeringen

Botniska korridoren, och med det även Norrbotniabanan, är på väg in i det Europeiska stomnätet för järnväg. Norrbotniabanan AB söker, på grund av positiva indikationer, regeringens stöd under våren för att kunna söka EU-medel men får ett negativt besked.
2012

Medfinansieringsförslag inlämnas.

Norrbotniabanan AB lämnar över ett medfinansieringsförslag och föreslår att regeringen tillsätter en förhandlingsperson. Ingen återkoppling från regeringen.
2011

Järnvägsplaner klara.

Trafikverket är klar med samtliga järnvägsplaner. Bottniska korridoren, och med det även Norrbotniabanan, föreslås ingå i det Europeiska stomnätet för järnväg.
2010

Affärsplan inlämnas till Näringsdepartementet.

Norrbotniabanan AB:s affärsplan om genomförandet av järnvägsbygget lämnas över till Näringsdepartementet.

Tack!

Genom din bokning visar du ditt stöd för att banan som knyter ihop Sverige ska börja byggas fortast möjligt.

Dela din bokning så att fler som är trötta på att vänta kan göra sina röster hörda.

Dela på Facebook