byggnorrbotniabanan.nu

Ditt val. Rösta rätt!

byggnorrbotniabanan.nu

I riksdagsvalet den 9 september kan du bidra till att den 27 mil långa luckan i järnvägsnätet längs Norrlandskusten äntligen täpps till.

Rösta för Norrbotniabanan.

På den här sajten kommer vi att, fram till valdagen den 9 september 2018, presentera var våra partier står i frågan om Norrbotniabanan. Här kan du också läsa om hur de politiska turerna kring Norrbotniabanan har sett ut historiskt. Vi samlar alltså allt på ett ställe.

Allt för dig med hjärta för Norrbotniabanan.

Följ oss gärna på Facebook eller via RSS
så missar du inte några uppdateringar.

Tack!

Genom din bokning visar du ditt stöd för att banan som knyter ihop Sverige ska börja byggas fortast möjligt.

Dela din bokning så att fler som är trötta på att vänta kan göra sina röster hörda.

Dela på Facebook