byggnorrbotniabanan.nu

Norrbotniabanans närmaste framtid bestäms i den nationella transportplanen som Trafikverket nu skickat ut på remiss. Om du tycker att det är dags att börja bygga nu, boka din biljett här och visa var du står.

Välkommen till Norrbotniabanan 2029!

PrivatresaAffärsresaGodstransport

10628

bokningar hittills

Detta är en opinionskampanj av Norrbotniabanegruppen där du kan ta ställning för Sveriges viktigaste infrastruktursatsning. Tyvärr finns fortfarande ingen bana och inga riktiga biljetter. Genom att klicka boka ovan visar du att du också längtar efter banan. Du förbinder dig inte till något i övrigt. Det totala antalet bokningar kommer att redovisas i vårt remissvar till Trafikverket och bidra i påverkansarbetet för att Norrbotniabanan ska stå klar år 2029.

Kortare avstånd, konkurrenskraft och klimatnytta

Vi som står bakom den här kampanjen är Norrbotniabanegruppen. Vi är en partipolitiskt obunden intressegrupp som arbetar för att hela Norrbotniabanan ska byggas. 27 mil järnväg från Umeå i söder, via Robertsfors, Skellefteå och Piteå och hela vägen upp till Luleå.

Varför är det här viktigt?

  • Halverad restid mellan städerna längs norra Sveriges kust ger bättre rekryteringsmöjligheter för näringslivet och ökad valfrihet för människor.
  • Näringslivets konkurrenskraft säkras genom sänkta transportkostnader med cirka 30 procent och en högre kapacitet för godstransporter.
  • Med Norrbotniabanan försvinner en flaskhals i det europeiska transportsystemet. Städer och marknader kan knytas ihop med miljövänliga och effektiva transporter.

Norrbotniabanan har stor samhällsnytta och kommer att innebära den största strukturella förändringen i norr på över hundra år. Banan ingår i det Europeiska stomnätet för järnväg och är en angelägenhet för både Sverige och Europa. Därför gav också samtliga berörda instanser i EU sitt stöd till Norrbotniabanan AB:s och Trafikverkets ansökan om medfinansiering för planering, ett åtagande som omfattar 100 miljoner kronor från EU:s sida och motsvarande summa från Norrbotten och Västerbotten.

Om Norrbotniabanan börjar byggas 2018 kan trafik längs banans hela sträckning vara igång 2029 och från Skellefteå redan 2025.

Snart presenteras de ekonomiska ramarna i den nationella transportplanen. De avgör hur snabbt Norrbotniabanan kan byggas. Genom att redan nu boka din biljett på den här kampanjsidan bidrar du till att synliggöra behovet av banan. Resultatet kommer att lämnas över till Trafikverket

Vill du veta mer?

Du hittar mer fakta om banans effekter på norrbotniabanan.se
Du kan också anmäla dig nedan och få information via e-post.

Tack!

Genom din bokning visar du ditt stöd för att banan som knyter ihop Sverige ska börja byggas fortast möjligt.

Dela din bokning så att fler som är trötta på att vänta kan göra sina röster hörda.

Dela på Facebook